1
Bạn cần hỗ trợ?

MÁY XÂY DỰNG LONG THÀNH ĐỒNG NAI

xây dựng long thành đồng nai, xây dựng biên hòa đồng nai, máy xây dựng long thành

xây dựng long thành đồng nai, xây dựng biên hòa đồng nai, máy xây dựng long thành

Tiếp tục xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững
22/04/2018 - 02:04:56 PM | 988
(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, chiều 7-12, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc.

(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, chiều 7-12, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết quan trọng, trong đó có 7 nghị quyết chuyên đề, 6 nghị quyết thường kỳ và 3 nghị quyết của HĐND...

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết HĐND khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm: 2016 - 2020.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, hoặc có đề xuất điều chỉnh kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý tại địa phương.

Bên cạnh đó, cần tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch. Cần chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư công và chất lượng quản lý đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục phát triển du lịch và dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, có đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng đến địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến bất lợi.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, năm 2019 là năm bắt đầu thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, vì vậy cần phải đảm bảo các số liệu điều tra, khảo sát, chính sách áp dụng phải chính xác, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp thứ 8 này cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                               Tin: Công Nghĩa; ảnh: Huy Anh