1
Bạn cần hỗ trợ?

XÂY DỰNG LONG THÀNH ĐỒNG NAI

xây dựng long thành đồng nai, xây dựng biên hòa đồng nai, máy xây dựng long thành

xây dựng long thành đồng nai, xây dựng biên hòa đồng nai, máy xây dựng long thành

Đồng Nai đồng ý cho doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất
22/04/2018 - 02:04:34 PM | 1102
(Xây dựng) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định cho phép Cty CP Đầu tư Xây dựng và vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa.

(Xây dựng) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định cho phép Cty CP Đầu tư Xây dựng và vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa.

Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 do Cty CP Đầu tư Xây dựng và vật liệu Đồng Nai đang khai thác.

Theo đó, Cty được chuyển mục đích sử dụng 26.361m2 đất (gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất ở tại nông thôn) sang mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Cang 5) tại xã Phước Tân với nội dung cụ thể: Đối với 300m2 đất ở tại nông thôn chuyển sang mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm với thời hạn sử dụng đất lâu dài. Diện tích đất này không phải nộp tiền thuê đất.

Đối với diện tích hơn 26.000m2 đất (gồm: gần 12.000m2 đất trồng cây hàng năm, hơn 12.000m2 đất trồng cây lâu năm và gần 2.000m2 đất rừng sản xuất) chuyển sang mục đích: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 12/10/2032. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cty.